wtorek, 12 czerwca 2012

Osobowość prawna gminy

Gmina ma przyznaną konstytucyjnie osobowość prawną.[1] Gmina – podobnie jak każda inna osoba prawna – może być przedmiotem praw i obowiązków oraz podejmować czynności o charakterze cywilnoprawnym. Posiada zatem zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.[2] Przyznanie samorządowi terytorialnemu osobowości prawnej uzasadnione jest w szczególności odrębnością majątkową gminy (mienie gminne), samodzielnością finansową (własny budżet i niezależna gospodarka finansowa) oraz potrzebą występowania w obrocie prawnym we własnym imieniu, a także na własną odpowiedzialność.
Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej[3], która określa, że samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej.


[1] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., Dz. U. Nr 78, poz. 483, art.165 ust.1.
[2] Wszelkie kwestie związane z realizacją tej zasady oceniane są zgodnie z normami Kodeksu cywilnego, a w szczególności z art.33.
[3] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., op. cit., art. 165 ust. 2.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz